Το Επιχειρείν ακολουθεί τη Φιλοσοφία, και η Επικοινωνία ακολουθεί το Σεβασμό.

Κατερίνα Σουλιώτη

Ποιοι Είμαστε

Η εταιρία μας  παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης. Στελεχώνεται από Κινέζους και Έλληνες μεταφραστές και διερμηνείς, με άριστη επιστημονική κατάρτιση και μακρά εμπειρία στο χώρο. Τα στελέχη μας , εκτός από την βαθιά γνώση της κινεζικής και ελληνικής γλώσσας , έχουν και μακροχρόνια  εργασιακή εμπειρία σε  πολυεθνικές επιχειρήσεις  και δημόσιους οργανισμούς. Οι βασικές αρχές της Εταιρίας μας είναι το ήθος και ο επαγγελματισμός.

Η Αποστολή μας

​Αν θεωρήσουμε ότι ο σύγχρονος δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίχτηκε στην Αρχαία Ελλάδα , στην ιστορία και τη φιλοσοφία της , τότε είναι σίγουρο ότι το ίδιο συνέβη στην Ανατολή με την Αρχαία Κίνα . Γι αυτό άλλωστε υπάρχει τεράστια αμοιβαία εκτίμηση ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς .
Αποστολή μας είναι , με σύγχρονους όρους και μοντέρνες τεχνικές να γεφυρώσουμε την απόσταση που λόγω γλώσσας χωρίζει τους δύο λαούς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό . Δεν μας αρκεί μια εξαιρετική μετάφραση ή μια ακριβέστατη διερμηνεία . Προχωρούμε στον χώρο των πολιτιστικών ανταλλαγών , των διεθνών σεμιναρίων , των συμβουλευτικών υπηρεσιών , ούτως ώστε το γεφύρωμα αυτό να υπάρξει σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων .

Η Φιλοσοφία μας

Η επικοινωνία είναι το κλειδί της επιτυχίας σε οποιονδήποτε τομέα . Όμως για να γίνει ουσιαστική η επικοινωνία , δεν αρκεί η επιστημονική αρτιότητα . Πιστεύουμε στο ήθος της εργασίας , την αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό, την συνέπεια και ακρίβεια στην τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως στην αγάπη για το αντικείμενο αυτό καθαυτό.