Αν η Τέχνη δεν είχε ζωή, δεν θα μπορούσε να ζωγραφιστεί η Ιστορία της Ανατολής και της Δύσης.

Διαδοχική διερμηνεία

Στη διαδοχική διερμηνεία, ο διερμηνέας καλείται να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Ταυτόχρονη διερμηνεία

Στην ταυτόχρονη διερμηνεία, ο διερμηνέας καλείται να εκτελέσει προφορική μετάφραση, στον ίδιο τόνο και χρόνο με τον ομιλητή. Απαιτείται συγκέντρωση και ακρίβεια.

Μετάφραση κειμένων

Η μετάφραση κειμένων είναι η μετατροπή ενός γραπτού κειμένου από την μια γλώσσα στην άλλη.Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε μορφή κειμένων ( νομικά κείμενα, συμβόλαια, βιβλία, ταινίες, διαφημιστικά, ιστοσελίδες κτλ ).

Συμβουλευτική

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε συμβουλευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που παραδοσιακά αναφέρονται στις σχέσεις Ελλάδας – Κίνας και καλύπτουν την βιομηχανία , την παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο, την ναυτιλία και τον τουρισμό.

Συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες Συμβουλευτικές Εταιρίες και ανεξάρτητους επαγγελματίες που εξειδικεύονται στην αγορά της Κίνας και της Ελλάδας , προκειμένου να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα .

Πολιτιστικά

Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα υφίσταται αναμφίβολα αμοιβαίος σεβασμός. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο φιλοσοφίες ξεκίνησαν να ανθίζουν την ίδια περίοδο και οτι σοφοί άνθρωποι ξεκίνησαν να στοχάζονται και να εξερευνούν την γνώση, την οποία ανταλλάσσουμε αιώνες τώρα .

Από το 2007-2008, με αφορμή την διοργάνωση του Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα, ένα πλήθος εκδηλώσεων καλύφτηκε από συνέδρια και μεταφράσεις, καλλιτεχνικές συνεργασίες, εκθέσεις γλυπτικής και ζωγραφικής. Μέχρι και σήμερα οι Πολιτιστικές Ανταλλαγές συνεχίζονται και ενώνουν όλο και περισσότερο τους δύο λαούς. Εμείς, διοργανώνουμε και υποδεχόμαστε με χαρά τους φορείς και τις δράσεις αυτές .